در پی بروز اشكال در پست های فوق توزیع، شمال و شمال غرب تهران شب گذشته دو ساعتی را در خاموشی بسر برد.

همزمان با آغاز فصل زمستان و فصل سرما خاموشی نیز در برخی نقاط تهران آغاز شده به طوریكه شب گذشته منطقه شمال و شمال غرب تهران دو ساعتی را در خاموشی كامل به سر برد.

گزارش‌ها حاكی از این است كه این خاموشی برق به علت نقص شبكه فوق توزیع در پست‌های ۶۳ كیلوولت و ۲۳۰ كیلوولت غرب تهران بوده است.

بنابراین گزارش، طی ۱۰ روز گذشته برخی نقاط مختلف تهران به خصوص جنوب تهران با خاموشی‌های پراكنده برق در مدتهای ۳۰ دقیقه و ۴۵ دقیقه مواجه بودند.

مقامات وزارت نیرو و توانیر اعلام كردند، تمام نیروگاه‌های تهران بدون هیچ مشكلی در حال تولید برق هستند و شبكه‌های توزیع و فوق توزیع نیز با اختصاص اعتبار تا حدودی بازسازی شده‌اند.