معاون وزیر نیرو در امور آبفای کشوری اعلام کرد: متاسفانه استان تهران سالانه حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب هدر رفت دارد که این مقدار معادل آب انتقالی از سد کرج به تهران است.

رسول زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب کشور در رابطه با وضعیت شبکه های آبرسانی گفت: آب شرب به عنوان یک آب گران قیمت مطرح بوده و باید از هدر رفتن آن جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: سالانه شش تا هفت میلیارد متر مکعب آب شرب استفاده می شود که در حدود ۳۰ درصد آن هدر می رود و چون هزینه های گزافی برای شرب پرداخت می شود و از کیفیت بالایی برخوردار است جلوگیری از هدر رفتن آن کار بزرگی است.

معاون وزیر نیرو اذعان داشت: متاسفانه در برخی از مناطق قدمت شبکه های آبرسانی بیش از ۴۰ سال بوده و همین امر به نوبه خود تاثیر بسزایی در هدر رفتن آب مصرفی می شود.

وی میزان هدر رفتن آب در تهران را به اندازه یک سد کرج دانسته و گفت: تمام هدر روی ها مربوط به نامناسب بودن شبکه های آبرسانی نیست، بلکه انشعاب های غیر قانونی، متناسب نبودن سیستم های به کار گرفته شده و ... همه در این هدر رفت تاثیر بسزایی دارند.

زرگر با اشاره به این امر که مصرف متوسط آب در تهران یک میلیارد متر مکعب است گفت: ۳۰ درصد هدر رفت این مقدار مصرف در حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب می شود که معادل حجم آب انتقالی سد کرج به تهران است.

وی درخصوص جلوگیری از این هدررفت ها گفت: از جمله برنامه های آبفای کشور کاهش سالانه یک صدر از مقدار هدر روی هاست که خوشبختانه بودجه مورد نیاز آن در سال ۸۷ نیز در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر نیرو در ادامه درخصوص بارندگی های امسال گفت: تا آخر بهمن ماه سال ۸۶ در حدود ۱۷۵ میلیارد متر مکعب بارش را داشتیم که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر این مطلب که امسال سال پر سرمایی بود نه پرباران، گفت: ممکن است در تابستان سال آتی با یکسری از مشکلات ناشی از کم آبی مواجه شویم اما این امر شامل همه استان ها نمی شود.

زرگر با اشاره به تاثیر تغییرات اقلیمی در جو بارش اذعان داشت: امسال شاهد بودیم مناطقی که پرباران بودند کاهش بارش و مناطقی که کم باران بودند افزایش بارش را نشان دادند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد خاک ایران در مناطق نمیه خشک، خشک و فراخشک قرار گرفته است تصریح کرد: از لحاظ زمانی و مکانی نیز ایران شرایط خوبی را ندارد.

وی افزود: ۷۰ درصد از بارنئدگی ها فقط در ۳۰ درصد از خاک کشور است، همچنین فرهنگ معرف نیز متناسب با کمبود آب نیست.

زرگر فرهنگ مصرف را تنها شامل آب شرب ندانسته و تاکید کرد: در مصارف کشاورزی که حدود ۹۰ درصد از مصرف را تشکیل می دهد، بهره وری بهتر از آب، استفاده از تکنولوژی های نوین برای جلوگیری از هدر رفت آب و ... در سطح پایین بوده و متناسب با شبکه های موجود آبرسانی نیست.

وی اعلام کرد: ۹۹ درصد شهرها و ۷۰ درصد روستاها تحت پوشش آب شرب هستند و تا پایان برنامه چهارم توسعه ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۶ درصد روستاها تحت پوشش قرار خواهند گرفت.