مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از راه‌اندازی چهارمین واحد نیروگاه خصوصی فردوسی خبر داد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد با اعلام این خبر افزود:از ابتدای سال جاری تاكنون ۹ واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۲۶۰ مگاوات به وسیله بخش خصوصی وارد مدار تولید برق كشور شده است.

وی با اشاره به این كه نیروگاه فردوسی در ۶ واحد ۱۵۹ مگاواتی در حال ساخت است ادامه داد: این نیروگاه پس از راه‌اندازی هر ۶ واحد آن در مجموع حدود هزار مگاوات ظرفیت تولید برق خواهد داشت. وی در عین حال یادآور شد كه هر چهار واحد نیروگاه خصوصی فردوسی در سال جاری وارد شبكه سراسری برق شده است.