یكی از موزه داران شهر اسلو در نروژ، ادعا می كند كه نقاشی هایی درمورد شخصیت های والت دیزنی پیدا كرده كه امضای آدولف هیتلر روی آن ها به چشم می خورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ویلیام هاك واگر كه مدیر یك موزه جنگ است نقاشی هایی را پیدا كرده كه آنها را از یك حراجی آلمانی خریده و مدعی است كه با توجه به امضای A هیتلر، در پایین نقاشی ها و علاقه او به شخصیت های والت دیزنی آثار مورد اشاره به هیتلر تعلق دارند. بنابراین گزارش، هیتلر همیشه معتقد بوده كه سفید برفی و هفت كوتوله بهترین فیلم تاریخ سینمای جهان بوده و امضای پیدا شده بر روی این نقاشی ها با دیگر امضاهای رسمی هیتلر مطابقت دارد. گفتنی است، این نقاشی ها در داخل دو نقاشی دیگر درباره پینوكیو و دو شخصیت از هفت كوتوله در داستان سفید برفی پنهان بوده اند.