مدیرعامل شركت شبكه برق ایران از آغاز طرح مطالعاتی اتصال شبكه برق ایران به كشورهای حاشیه خلیج فارس، خبر داد. «مسعود حجت » در گفت وگو با ایرنا تصریح كرد: شركت توانیر و یك شركت از امارات متحده عربی این طرح مطالعاتی و محاسبات فنی را انجام می دهند. وی سپس با اشاره به اینكه به دلیل موقعیت جغرافیایی اوج مصرف برق در ایران و كشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان است، گفت: ایران به دلیل قدرت و ظرفیت نصب شده برق امكان مانور، جابه جایی و صادرات برق در ماه های گرم سال را نیز به این كشورها دارد. این مقام مسئول سپس قدرت تولید انرژی الكتریكی در كشور را با احتساب قدرت نیروگاه های احداث شده توسط وزارت نیرو و همچنین بخش خصوصی در مجموع ۵۰هزار مگاوات اعلام كرد و اظهار داشت: در سال آینده با پیش بینی رشد هشت درصدی این میزان به بیش از ۵۴هزار مگاوات خواهد رسید. وی با اشاره به اینكه شبكه برق كشورهای خاورمیانه تا چند سال آینده به یكدیگر متصل خواهد شد، گفت: در آینده نزدیك شبكه برق كشورهای جنوب خلیج فارس، غرب آسیا، هند، اردن و تركیه به هم متصل خواهد شد. مدیرعامل شركت شبكه برق ایران با اعلام اینكه در زمان حاضر شبكه برق كشورهای آمریكای شمالی و اروپایی به همدیگر متصل است، خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه اتصال شبكه های برق بالاخره انجام خواهد شد، باید ایران نیز در این راستا جلوتر از بقیه فعالیت و حركت كند.