استفاده از خط انتقال و توزیع آب شرب به روش BOTدر شهر ساوه آغاز شد. «یوسف عرفانی نسب» رئیس اداره آب و فاضلاب ساوه در گفت و گو با ایرنا، گفت: با اجرای این طرح، در شبانه روز یك هزار و ۵۰۰متر مكعب آب به روش تمام مكانیزه، تصفیه و وارد شبكه آب شرب شهری می شود. وی اظهارداشت: این طرح برای نخستین بار در استان مركزی انجام شده و آب شرب با كیفیت بالا و طبق استاندارد بین المللی در اختیار مردم قرار می گیرد. عرفانی نسب، بیان كرد: برای انجام این كار دودستگاه آب شیرین كن درشبكه توزیع آب شرب شهری فعال شده است. وی افزود: این دو دستگاه آب شیرین كن، توسط بخش خصوصی تأمین شده و شركت آب و فاضلاب استان مركزی به منظور انتقال آب از این دستگاهها به نقاط مورد نیاز، بالغ بر ۱۷هزار و ۵۰۰مترلوله گذاری به قطر ۹۰تا ۲۲۰میلی متر كرده است. عرفانی نسب، گفت: به منظور بهره برداری مردم از آب تصفیه شده توسط این دستگاهها، ۳۰جایگاه برداشت آب پیش بینی شده است كه هم اینك ۲۰جایگاه مورد استفاده قرار گرفته است. وی افزود: برای اجرای این طرح در شهرستان ساوه ۱۶میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.