به منظور پایداری شبكه و اتصال شبكه انتقال جنوب شرق به شبكه سراسری خط ۴۰۰ كیلوولت نیروگاه كرمان –ارگ بم به طول ۲۴۷ كیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.

به نقل از روابط عمومی شركت برق منطقه‌ای كرمان، به منظور پایداری شبكه و اتصال شبكه انتقال جنوب شرق به شبكه سراسری، خط ۴۰۰ كیلوولت نیروگاه كرمان –ارگ بم با اعتباری بالغ بر ۱۷۷ میلیارد ریال در دو قطعه به صورت تك مداره –دو باندل با سیم كرلو در دست اقدام است.

هم اكنون سیم كشی قطعه اول این خط به طول ۱۰۰ كیلومتر در حال اجرا و عملیات احداث فوندانسیون قطعه دوم آن در مراحل پایانی قرار دارد.