طبق برآوردها سرما و یخبندان اخیر پنج میلیارد ریال به تأسیسات آبرسانی این منطقه خسارت وارد كرد.

یوسف مدیرروستا معاون بهره برداری شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفت وگو با ایرنا گفت: در این مدت بیش از ۲۵هزار تماس تلفنی ازسوی مشتركان با مركز ۱۲۲حوادث آبفای این منطقه برقرار شد كه ۶ هزار و ۵۵۰حادثه تركیدگی كنتور، شكستگی لوله و اتصالات آب ناشی از سرما بود. وی، قرار گرفتن لوله های آب در فضاهای باز و عایق بندی نكردن كنتور و لوله های داخلی را علت تركیدگی، یخ زدگی و قطع آب این منطقه ذكر كرد. وی خاطرنشان كرد: این درحالی است كه روابط عمومی شركت آبفای غرب استان تهران در زمینه بكارگیری شیوه های مختلف محافظت و جلوگیری از یخ زدگی كنتور، اطلاع رسانی كرد اما كم توجهی مشتركان باعث افزایش حوادث در شبكه آبرسانی این منطقه شد. به همین منظور نیروهای امدادی و حوادث ۱۴شهر و امور تابعه شركت، تاحد امكان به منازل مشتركانی كه با مركز ۱۲۲تماس گرفتند، مراجعه و ضمن باز كردن كنتور و به جریان درآوردن آب، راهنمایی های لازم برای حفاظت لوله ها و بازكردن یخ لوله های داخلی منازل را ارائه كردند. مدیرروستا تعداد مراجعه واحدهای حوادث به مشتركان را ۷۰۰مورد در روز ذكر كرد و افزود: با توجه به امكانات موجود به حدود ۲۰هزار حادثه رسیدگی شد.