نماینده مردم اراک گفت: با وارد شدن انرژی هسته ای به عرصه سوخت ، نیاز به تولید برق مرتفع می شود، همچنین دولت موظف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از این طریق است.

ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی در خصوص قطع مبادلات برقی ایران وترکمنستان گفت : ایران حق دارد درباره مصالح ملی خود تجدید نظر کرده و در خصوص قرارداد هایی که با این کشور دارد دوباره تصمیم گیری کند.

وی افزود:قطع گاز از طرف ترکمنستان بسیاز غیر منتظره بود، چرا که ایران در تمام موارد حق همجواری را به جا آورده و با توجه به زوابط فرهنگی و اجتماعی به تمام تعهدات خود عمل کرده است.

نماینده مردم اهواز تصریح کرد: ترکمنستان بر خلاف شئونات دیپلماتی عمل کرده و به دور از مصلحت سنجی های لازم به باج خواهی پرداخت.

سودانی اذعان داشت : ایران نیز با توجه به این شرایط می تواند بر اساس مصالح ملی خود تصمیم گرفته و در قرار دادهای خود با ترکمنستان تجدید نظر کند.

عضو کمیسیون انرژی در خصوص تامین برق ترکیه توسط ایران اظهار کرد: با توسعه نیروگاه ها و با وارد کردن انرژی هسته ای به چرخه سوخت می توان د این امر مرتفع شد.

وی بیان کرد: با ورود انرژی هسته ای به چرخه سوخت دولت موظف است که ۲۰ هزار مگاوات برق را از طریق سوخت هسته ای تامین کند.

نماینده مردم اهواز اعلام کرد: با عنایت بخش خصوصی، درست مصرف کردن و صرفه جویی ها و همچنی ن مدیریت های بخش دولتی می توان به تعهد خود نسبت به کشور های همجوار عمل کرد.

و ی با اشاره به اینکه به دنبال جایگزینی برای ترکمنستان هستیم گفت : یکی از فواید تعاملات اقتصادی و صنعتی در عرصه انتقال انرژی ،حفظ مسائل امنیتی منطقه و برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک است نه صرفه اقتصادی .

سودانی اعلام کرد: در ست است که با قطع مبادلات برقی با ترکمنستان حق ترانزیتی که به ایران می رسید از بین می رود ، اما ضرر بزرگی متوجه ایران نخواهدشد.