پس از یك هفته فروش چشمگیر با ۱۵۲اثر، همچنان ۱۷۰اثر درخور توجه از نقاشانی برجسته بر روی دیوار نگارخانه فرهنگسرای نیاوران است. در هفته نخست ۱۵۲اثر با قیمت ۲۵۳میلیون و ۴۵۸هزار تومان توسط ۴۰ نفر، خریداری شد كه در این میان همچنان نقاشی كوروش شیشه گران با قیمت ۱۵ میلیون تومان گرانترین اثر به فروش رفته است.

فاطمه بهرامی با فروش هفت نقاشی كه در هریك از آنها اسب ها به تصویر كشیده شده اند، از نظر تعداد آثار به فروش رسیده در صدر فهرست قرار دارد. فروش جالب توجه هفت نگاه درحالی انجام پذیرفته است كه این گروه برخلاف سال گذشته، اسپانسری برای خرید ندارد و تا امروز غیر خرید ۸۰ میلیون تومانی موزه هنرهای معاصر و موسسه صبا، بیش از ۱۷۰میلیون تومان تابلو را ۳۸خریدار جزء و كلكسیونرهای داخلی خریداری كرده اند. دومین نمایشگاه بزرگ سال هفت نگاه تا هشتم اسفند ۸۶ هرروز از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و در روزهای تعطیل ۱۴تا ۱۹در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود.