هیأت وزیران در راستای تقویت صادرات غیرنفتی كشور و حضورفعال شركت های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی ، با درخواست وزارت نیرو برای تایید واگذاری احداث سد و نیروگاه بوبوكه دركشور نیكاراگوئه به شركت های ایرانی موافقت كرد. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، براساس این مصوبه ، برای تأمین بخشی از هزینه های احداث سد و نیروگاه بوبوكه در نیكاراگوئه مبلغ ۱۵۰میلیون یورو از طریق بانك توسعه صادرات ایران به عنوان وام و از محل منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار شركت ایرانی مجری طرح قرار خواهد گرفت. این تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیكی طرح و با تأیید وزارت نیرو در اختیار شركت مجری قرارخواهد گرفت. مدت ساخت سد و نیروگاه بوبوكه، ۵سال پیش بینی شده است و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز، موارد مربوط به اجرای این پروژه را تضمین كرده است. این مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۸۶‎/۱۲‎/۱از سوی معاون اول رئیس جمهوری جهت اجرایی شدن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو ، وزارت بازرگانی ، وزارت امورخارجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. ابرار اقتصادی: جالب است كه به علت نبود اعتبار روند ساخت سد و نیروگاه در كشور متوقف شده آنگاه دولت....