مجموعه نشست‌های تخصصی هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر كه قرار بود از امروز در سالن سینما تك موزه‌ی هنرهای معاصر برگزار شود، لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موكول شده است.

مسوولان موزه‌ی هنرهای معاصر تهران امروز اعلام كردند، این سلسله نشست‌ها كه قرار بود از امروز برگزار شود، به‌خاطر سفر برخی از سخنران‌ها، لغو و به هفته‌ی‌ آینده موكول شده است.

این نشست‌های كه چهار روزه برنامه‌ریزی شده‌اند، از برنامه‌های جنبی هفتمین دوسالانه‌ی ملی نقاشی معاصر ایران به‌شمار می‌روند كه قرار است با سخنرانی حبیب‌الله آیت‌اللهی - هنرمند نقاش و دبیر هفتمین دوسالانه نقاشی -، مرتضی حیدری - كارشناس هنر، نقاش و عضو هیأت انتخاب هفتمین دوسالانه نقاشی -، سیدمهدی حسینی - هنرمند نقاش و پژوهش‌گر - و... همراه باشند.