نمایشگاه بررسی آثار ماركو گریگوریان در سال ۸۷ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. حسین نوفرستی مسئول برنامه های هنری موزه هنرهای معاصر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «در پی درگذشت ماركو گریگوریان نقاش پیش رو ایران بر آن شدیم تا با همكاری مركز هنرهای تجسمی كشور آثار وی را در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش بگذاریم.»

وی گفت: «نمایش آثار ماركو گریگوریان به منظور یادآوری فعالیت های وی در جهت پیشرفت هنر نقاشی ایران در سال ۸۷ برگزار خواهد شد.» وی ادامه داد: «استاد جواد مجابی دبیر این نمایشگاه و ژانت لازاریان كه نزدیكان ماركو بوده مسئول جمع آوری آثار این استاد فقید از سراسر دنیا شده اند.» نوفرستی گفت: «در این نمایشگاه بزرگ كلیه آثار ماركو گریگوریان به نمایش در می آید.»