معاون وزیر نیرو از توافق اولیه وزارتخانه های نیرو و نفت برای پوشش بخشی از هزینه های احداث نیروگاه سیكل تركیبی خبر داد. محمد احمدیان در گفت وگو با مهر گفت: بررسی ها در خصوص پذیرش بخشی از هزینه احداث نیروگاه های سیكل تركیبی توسط وزارت نفت در حال انجام است و البته توافقات صورت گرفته كه در مرحله نهایی است. معاون وزیر نیرو افزود: در این راستا طرحهای لازم تهیه شده و كارشناسان دو وزارتخانه نفت و نیرو در حال بررسی این طرح هستند كه امید می رود به زودی نهایی شود. وی تصریح كرد: با نهایی شدن این طرح وزارت نیرو از كمك وزارت نفت برای سرعت دادن به احداث نیروگاه های سیكل تركیبی بهره خواهد گرفت.

به گفته احمدیان، وزارت نیرو باید در یك دوره ۶ ساله ۶ هزارمگاوات از نیروگاه های چرخه تركیبی را به مدار وارد كند، ولی اینكه وزارت نفت در این روند چقدر سهیم شود موضوعی است كه هنوز مشخص نشده است.وی از نهایی شدن این طرح تا پایان سال خبرداد و گفت: در بودجه سال آینده نیز با استفاده از تسهیلاتی كه دریافت می شود، ورود نیروگاه های سیكل تركیبی به مدار را انجام خواهیم داد.این مقام مسئول در وزارت نیرو از اختصاص اعتبار ویژه برای بهینه سازی شبكه های توزیع و افزایش راندمان نیروگاه ها خبرداد و خاطرنشان كرد: اگرچه سرجمع بودجه ثابت بوده ولی تغییر تركیب مناسبی داشته است. احمدیان در خصوص نیروگاه های سیكل تركیبی گفت: یكی از ردیفهای افزایش راندمان و بازده نیروگاه ها ایجاد نیروگاه های سیكل تركیبی و تبدیل نیروگاه های حرارتی به این نوع است. همچنین كمكهایی برای بخش خصوصی برای احداث بخش بخار نیروگاهها در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: ظرفیتی كه برای احداث واحدهای سیكل تركیبی در كشور وجود دارد در حال حاضر بین ۶ تا ۶۵۰۰ مگاوات است كه می توان واحدهای چرخه تركیبی ایجاد كرد. در طول سالهای گذشته احداث بخش بخار در اولویت بوده است.