آثار شماری از نام‌های بزرگ هنر معاصر ایران، عرب، هند و پاكستان سوم و چهارم مارس ۲۰۰۸ (۱۳ و ۱۴ اسفند) در اولین حراج بونام Bonhams‌ در خاورمیانه چكش حراج می‌خورد.

در این حراج كه اولین بازار بین‌المللی هنر ایران در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود، آثار هنرمندانی چون سهراب سپهری، ایران درودی، ناصر اویسی، بهمن جلا‌لی، مسعود عربشاهی، حبیب‌الله صادقی، یعقوب امدادیان، حسین خسروجردی، بهمن دادخواه و... به فروش خواهد رفت. این حراج را یكی از قدیمی‌ترین خانه‌های حراج جهان برپا می‌كند؛ خانه حراجی كه سال ۱۷۹۳ در انگلستان تاسیس شده و به <بونام> معروف است.

در كنار هنرمندان ایرانی، هنرمندانی از كشورهای مصر، لبنان، سوریه، تركیه، مراكش، پاكستان، هند و عراق هم در این حراج حضور خواهند داشت. هر چند قیمت پیشنهادی آثار ایرانی‌ها در این حراج به پای قیمت‌های پیشنهادی در حراج سوم كریستی نمی‌رسد، با این حال پیش‌بینی می‌شود كه این آثار به مبالغی بیش از برآوردهای اولیه چكش بخورد؛ مساله‌ای كه در حراج كریستی هم شاهد آن بودیم.

در این حراج اثری از سهراب سپهری كه با تكنیك رنگ‌روغن روی بوم كشیده شده، ۶۰ تا ۸۰ هزار دلا‌ر قیمت‌گذاری شده است. <عشق خاموش شده> عنوان اثری از ایران درودی است كه در این حراج ۳۰ تا ۵۰ هزار دلا‌ر قیمت‌گذاری شده است. همچنین بهمن جلا‌لی با یكی از عكس‌هایش كه <تصویر رویا> نام دارد در این حراج شركت دارد. عكس او ۶ تا ۸ هزار دلا‌ر قیمت خورده.

مسعود عربشاهی هم با تابلویی بدون عنوان حضور دارد كه قیمت اولیه ۳۵ تا ۵۰ هزار دلا‌ر برای آن در نظر گرفته شده است. ‌

در این حراج برای آثار سه هنرمند ایرانی قیمت‌های بالا‌یی در نظر گرفته شده. اولین آنها پرویز تناولی مجسمه‌ساز پیشكسوت كشورمان است كه در این حراج حضور ویژه‌ای دارد، چراكه مجسمه <شاعر و پرنده> او بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دلا‌ر برآورد قیمت شده است. او یكی از <هیچ>‌هایش را هم با قیمت اولیه ۶۰ تا ۸۰ هزار دلا‌ر به این حراج فرستاده است.

از حسین زنده‌رودی نیز سه اثر به حراج گذاشته می‌شود كه دو اثر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلا‌ر و اثر سوم ۲۵ تا ۳۵ هزار دلا‌ر قیمت‌گذاری شد‌ه‌اند. فرهاد مشیری كه در حراج سوم كریستی اثری از او ۶۰۱ هزار دلا‌ر چكش خورد، در این حراج با اثر <عشق> كه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلا‌ر قیمت‌گذاری شده حضور ویژه‌ای دارد.در كنار تناولی، زنده‌رودی و مشیری، خسروجردی نیز با اثری بدون عنوان به این حراج پیوسته. این اثر، ۸ تا ۱۲ هزار دلا‌ر قیمت‌گذاری شده؛ ضمن اینكه ناصر اویسی دیگر هنرمند حاضر در این نمایشگاه است كه برای تابلوی <رویا>ی او، قیمت اولیه ۲۵ تا ۳۵ هزار دلا‌ر در نظر گرفته شده است.

مسوولا‌ن بونام گفته‌اند كه اویسی در این حراج درخشش خاصی خواهد داشت. قیمت اولیه برای آثار دیگر هنرمندان ایرانی حاضر در این حراج از این قرار است: حبیب‌الله صادقی (۱۰ تا ۱۵ هزار دلا‌ر)، یعقوب امدادیان (۱۲ تا ۱۸ هزار دلا‌ر)، بهمن دادخواه ۱۰۰ تا ۱۵ هزار دلا‌ر.)بیشترین برآورد قیمت این حراج، متعلق به فرانسیس نیوتن سوزا از هند است كه سال ۲۰۰۲ درگذشته است. اثر او در برآوردهای اولیه، ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار دلا‌ر قیمت‌گذاری شده است.