دوبی با هدف تامین نیاز خود به انرژی مطالعات امكان سنجی برای واردات ۱۵۰۰ مگاوات برق از ایران را آغاز كرد.

به نقل از نشریه اقتصادی مید، امیرنشین دوبی با هدف تامین نیاز فزاینده خود به انرژی خواهان واردات برق از ایران شده است و توانسته است موافقت مقامات ایران در این زمینه را جلب كند.

دوبی در طی سال های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه كرده است و به موازات افزایش رشد اقتصادی با یاز فزاینده ای به انرژی مواجه شده است. این امیرنشین در راستای تامین نیاز خود به انرژی و با توجه به فقدان منابع گازی در امارات سیاست استفاده از منابع انرژی جایگزین و واردات را در پیش گرفته است.

احداث یك نیروگاه تولید برق كه با سوخت زغال سنگ كار می كند از جمله طرح های در دست مطالعه است.دوبی در نظر دارد نیروگاهی به ظرفیت ۴هزار مگاوات با سوخت زغال سنگ احداث كند.

به علاوه این امیرنشین مذاكراتی را با ایران برای واردات برق از این كشور آغاز كرده است. در همین راستا شركت سوئیسی تراكتل با امضای قراردادی یك میلیون دلاری موظف شده است مطالعات امكان سنجی واردات ۱۵۰۰ مگاوات برق از ایران را انجام دهد.انتظار می رود این مطالعه ظرف چهار ماه آینده آماده شود.

بر اساس این گزارش دوبی گزینه مناسبی برای صادرات گاز ایران است.اوج مصرف برق در ایران در ساعت ۱۹ و اوج مصرف برق در دوبی ۱۴ تا ۱۶ است. هچنین در حالی كه ایران در فصل زمستان بیشترین مصرف برق را تجربه می كند اوج مصرف برق در دوبی در فصل تابستان است.

كارشناسان معتقدند امریكا در راستای سیاست های ضد ایرانی خود با این طرح مخالفت خواهد كرد اما مقامات دوبی بر لزوم اجرای این طرح تاكید دارند.