عدم بهره وری بهینه از آب در ایران خصوصا در بخش كشاورزی یك واقعیت است. به گزارش ایسنا، رسول زرگر،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: درست است كه ما در كشوری خشك و نیمه خشك قرار داریم ولی متأسفانه عدم بهره وری بهینه از آب در ایران خصوصا در بخش كشاورزی یك واقعیت است و به طور قطع مدیریت منابع آب در كشور ما نه فقط برای این نسل بلكه برای نسل های آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: برای رفع این مشكل نیاز به یك گفتمان آبی بین ذینفعان آب و در چارچوب مدیریت آبی احساس می شود. زرگر در ادامه به پیشینه مدیریت آبی در ایران اشاره وابراز كرد: هم اكنون كاریز هایی با قدمت دو هزار سال و سدهایی قدیمی در استان فارس وجود دارد كه ما میراثی گرانبها و تاریخی ارزشمند در زمینه آب دادیم.

وی نسبت به سخنان برخی از افراد در خصوص سد سازی در ایران انتقاد و اظهار كرد: عده ای سدها را تشتك های آب خواندند و گفتند كه این سدها به جز تبخیر آب كار دیگری انجام نمی دهد و برای اثبات ادعاهای خود هم چند مثال از سدهای درحال تخریب در اروپا زدند و حتی عده دیگری نیز طرح باروری ابرها را بدعت نامیدند وبعضی ها هم معتقدند بودند كه به دلیل ارزش بالای آب نباید از آب به عنوان انرژی برق آبی استفاده شود اما ما معتقدیم كه در مدیریت آبی كشور باید طرح های سد سازی آبخیزداری و آبخوان داری با یكدیگر تلفیق شود. معاون وزیر نیرو برای مدیریت بهینه آب در كشور چند راه حل مطرح كرد و گفت: بیایید قبول كنیم كه مدیریت به هم پیوسته منابع آب را باید تقویت كنیم و علاوه بر آن فعالیت های آبخوان داری آبخیزداری و سدسازی را با ارزش یكسان و هر كدام را در جایگاه خود بها بدهیم.