بیستمین شماره فصلنامه فرهنگستان هنر "خیال" ویژه زمستان ۸۶ با نگاهی به رساله نسیم طرب و تصحیح آن منتشر شد.

شماره جدید "خیال" با مطلبی درباره "هنر دینی در آینه متون کهنه هند و آراء کوماراسوامی" به قلم امیرحسین ذکرگو آغاز می شود و در ادامه می پردازد به مجموعه مقالاتی ترجمه ای و تألیفی در باب هنر.

"انسان شناسی تئاتر" به قلم یوجین باربا، "نقد تصویر" به قلم اومبرتو اکو، "نقش محوری نقاشی ذن در مناسک چای ژاپنی" به قلم بلیندا سوئیت، "متن و اجرا: تأملاتی در باب ترجمه متون نمایشی" به قلم علی اکبر علیزاد و "نگاهی به رساله نسیم طرب و تصحیح آن" به قلم بابک خضرایی از مجموعه مقالاتی هستند که در این شماره از فصلنامه منعکس شده است.

بیستمین شماره فصلنامه فرهنگستان هنر "خیال" ویژه زمستان ۸۶ به مدیرمسئولی میرحسین موسوی و سردبیری محمد پروری در ۱۳۲ صفحه با قیمت ۲۰۰۰ تومان در دسترس علاقمندان است.