بهره برداری بیش از ۵ هزار انشعاب غیر مجاز از شبكه آب شهری دراستان كهگیلویه و بویراحمد مشكلی برای این شركت ایجاد كرده است. الله بخش نظرپور، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب شهری كهگیلویه و بویراحمد افزود: وجود انشعاب های غیر مجاز، انشعاب های پشت كنتور، فرسودگی انشعاب های۴۰ درصدی لوله های آب و استفاده از آب شرب سالم برای مصارف ساخت وساز و كشاورزی ازمشكلات خدمات آبرسانی به شهروندان استان است. وی بیان كرد: پرداخت نكردن مطالبات این شركت ازسوی ادارات دولتی و برخی از مشتركان خصوصی، معیوب بودن۳۱۰ كیلومتر از شبكه ها و پرت ۳۳ درصدی آب نیز موجب شده كه این شركت با مشكلات خدمات رسانی به شهروندان مواجه شود. نظرپور، میزان مطالبات این شركت از بخش های دولتی، شركت های خصوصی و انشعاب مردمی را بیش از ۲۲ میلیارد ریال عنوان كرد وافزود: این امر موجب بالا رفتن هزینه و پایین آمدن درآمد این شركت شده است.