عضو هیات داوران هفتمین دو سالانه نقاشی گفت : تاثیر دو سالانه ها در روند رشد نقاشی ایران به لحاظ کیفی و کمی موثر بوده و تجلی گاه تلاش بخش آموزش هنر کشور در حوزه تجسمی و فعالیت های دوسالانه هنری و فعالیت های فردی هنرمندان است .

غلامحسین طاهری ، نقاش پیشکسوت معاصر، در پاسخ به تاثیر دو سالانه های نقاشی در روند رشد نقاشی ایران گفت: با توجه به اینکه همه منتظرند آخرین آثار و تجربیات و تکنیک ها و روش های آموزشی و شیوه های تدریس که در دانشگاه ها ارایه شده است را در این سالانه ها ببینند، می تواند سبب رشد و پویایی این حوزه باشد. نه تنها در این حوزه بلکه در تمام حوزه های هنری موثرمی باشد.

طاهری درمورد انتخاب داوران گفت: باید از کسانی که هم به لحاظ بهترین و هم علمی پیشکسوت هستند استفاده کرد. داوران باید اشراف کامل به هنرمندان معاصر داشته و چند جانبه نگر باشند و سلیقه ای انتخاب نکنند. ایشان همچنین افزود: که بهتر بود از داوران تکراری دوره های قبل استفاده نمی شد و عرصه را برای جدید تر ها بازتر کرد.

وی در مورد ارزیابی آثار گفت: آثار به دو بخش هنرمندان و اساتید پیشکسوت و آثار جوانان زیر ۴۰ سال تقسیم می شود. آثار هنرمندان پیشکسوت که اکثر ما با کارهایشان آشنا هستنم و شیوه ی آنها مشخص شده در این نمایشگاه آخرین روش های هنری و آثار آنها به نمایش گذاشته شده بود. درمورد آثار جوانان، نشان دهنده آن بودکه نسل جوان با انگیزه و پرشور در این عرصه کار می کنند قطعا در آینده شاهد توسعه نقاشی بیش از آنچه که تاکنون بوده است خواهیم بود.

وی افزود: از آنجا که در دانشگاه ها بحث هویت گرایی از ارکان اصی تدریس می باشد، در آثار جوانان با توجه به اینکه معاصر هستند بسیار به هویت و سنت توجه شده است. این نشان دهنده آن است که در جهت توسعه هنرهای تجسمی درست حرکت می کنیم و شتاب زده و بی برنامه نیستیم.