یدالله درخشانی گفت: حجم زیاد نقاشی ها نشان می دهد که راحت انتخاب شده اند و سخت گیری زیادی صورت نگرفته است، چون هدف این دوسالانه ها افزایش حضور جوانان می باشد.

یدالله درخشانی افزود: با توجه به حضور گسترده جوانان ها در روز افتتاحیه می توان گفت، که برگزاری دوسالانه ها تاثیری بالایی رشد نقاشی ایران داشته است.

وی اظهار داشت : در دو سالانه امسال توجه بیشتر به حضور جوانان شده بود. با توجه به اینکه پیشکسوتان هنر نقاشی تعداد آثار کمتری را می توانند به نمایش بگذارند،عرصه برای حضور جوانان بازتر می گردد.

درخشانی در پاسخ به چگونگی ارزیابی آثار انتخاب شده گفت: با توجه به حجم زیاد نقاشی ها و همچنین فضای زیادی که به آن ها اختصاص داده شده بود نمی توان نظر مشخصی در مورد بهترین اثر داد اما به طور کلی آثار خوبی به نمایش گذاشته شده است.

وی همچنین در مورد انتخاب داوران گفت: افراد انتخاب شده مناسب بودند و حضور افرادی مانند احمد اسفندیاری و جوادی پور می تواند نشان دهنده آن باشد که این افراد فراموش نشده اند چراکه آنان پیشکسوتانی هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.