مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از احتمال صادرات دو هزار مگاوات برق از ایران به ترکیه خبر داد و گفت: مذاکرات و مجوزها از سوی ایران اخذ شده ولی منتظر دریافت مجوز از سوی طرف ترکیه ای هستیم.

مسعود حجت در گفت وگو با مهر در خصوص صادرات برق ایران به ترکیه گفت: ایران با ترکیه روابط خوبی در مذاکرات برق دارد ولی ترکیه ای ها باید مجوزهای مربوطه را از مقامات خود دریافت کنند تا بتوان قراردادها را نافذ کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: قراردادها هم اکنون بسته شده و دو طرف در حال بررسی و کار بر روی آنها هستند که امید می رود علاوه بر صادرات برق از نیروگاه خوی، ایران بتواند از طریق «دوگوبایزید» نیز به ترکیه برق صادر کند.

وی اظهار داشت: مقدمات کار از طریق ایران فراهم شده و منتظر اعلام نتایج از سوی طرف ترکیه ای هستیم; البته آنها نیز مشغول دریافت مجوزهای لازم هستند.

حجت با اشاره به محرمانه بودن قیمت برق صادراتی در قراردادهای صادرات برق از خوی، گفت: از نظر میزان انرژی در مرحله اول پیش بینی صادرات تا ۱۵۰ مگاوات شده و بعد از آن به ۲۵۰ مگاوات و در نهایت به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: از دوگوبایزید نیز در مرحله اول ۴۰ مگاوات و در مراحل بعد قابل افزایش تا ۲۵۰ یا ۳۰۰ مگاوات نیز وجود دارد. مذاکراتی برای کار بر روی ۱۰۰۰مگاوات نیز انجام شده ولی اجرایی نشده است و امید می رود در آینده نزدیک کار انجام شود.

به گفته این مقام مسوول در وزارت نیرو، وقتی به میزان تبادل ۱۰۰۰ مگاواتی رسیدیم قاعدتا اتصال به شبکه برق اروپا نیز از طریق ترکیه برای ایران امکان پذیر می شود.

وی در خصوص ساخت نیروگاه در ترکیه توسط پیمانکاران ایرانی نیز گفت: پیمانکاران ایرانی با ترکیه ای ها مذاکراتی برای ساخت دو هزارمگاوات نیروگاه در ایران و دو هزار مگاوات در خاک ترکیه شروع کرده اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران یادآور شد: در سفر وزیر نیرو به این کشور قرار شد دو نیروگاه توسط ترکیه در ایران ساخته شود و ۲ هزار مگاوات نیروگاه نیز توسط ایران در خاک این کشور ساخته شود. البته طبق توافق دوهزار مگاوات نیروگاه هم قرار است در یکی از دو کشور ساخته شود که احتمالا در ایران خواهد بود.