نخستین سفر خارجی مجموعه آثار طراحی لئوناردو داوینچی؛ هنرمند شهیر ایتالیایی؛ به موزه هنر بیرمنگهام آمریكا خواهد بود.لئوناردو داوینچی، نقاش؛ طراح و مخترع ایتالیایی كه از وی به نام نابغه ترین هنرمند تمام اعصار یاد می شود؛ پیش طرح های شگفت آوری را در زمینه حركت حیوانات، آناتومی بدن انسان و نیز وسایل مكانیكی از خود به یادگار گذاشته است.مسئولان موزه هنر بیرمنگهام توانستند تا اجازه نمایش مجموعه كامل آثار طراحی داوینچی را برای نخستین بار در خارج از سرزمین مادری نقاش، از همتایان ایتالیایی شان كسب كنند.

در این مجموعه بسیاری از پیش طرح هایی كه داوینچی در خلال تحقیقات علمی اش از حركات پرندگان، دویدن اسب ها و نیز طرح هایی كه برای اختراعاتش ترسیم كرده وجود دارد. وی از گچ های قرمز، سیاه، قلم فلزی، مداد و جوهر در طراحی هایش بهره می گرفت. اثر برجسته ای كه در این نمایشگاه عرضه خواهد شد پیش طرحی است كه داوینچی از سیمای فرشته تابلوی باكره صخره ها ترسیم كرده است. به اعتقاد بسیاری از كارشناسان هنری، این اثر زیباترین طراحی جهان است.نمایشگاه طراحی های داوینچی از روز نهم نوامبر تا ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۸ در محل موزه هنر بیرمنگهام برگزار خواهد شد.