هیات وزیران با قیمت آزاد برق به میزان هر كیلو وات ساعت به میزان ۷۲۱ ریال موافقت و آنرا ابلاغ كرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (۳) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور قیمت آزاد برق به میزان هر كیلو وات ساعت به میزان ۷۲۱ ریال موافقت و آنرا ابلاغ كرد.

بنابراین گزارش،با عنایت به افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حاملهای انرژی و نیز تغییر تركیب سوخت نیروگاهها در سال ۱۳۸۶، قیمت آزاد برق هفتصد و بیست و یك (۷۲۱) ریال تعیین و برای اعمال در اجرای جزء (۳) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور ابلاغ شد تا از طریق خزانه‌داری كل كشور با محاسبه مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق و نرخ تكلیفی به ترتیبی كه در متن تبصره (۱۱) قانون یادشده آمده است، برای نه ماهه سال ۱۳۸۶ به وزارت نیرو (شركت توانیر) پرداخت شود.

این گزارش می افزاید: برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۶، تصمیم كارگروه متشكل از وزیر نیرو، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان تصمیم دولت تلقی می شود.