"رضا بانگیز "درباره نقاشی های هفتمین دو سالانه نقاشی گفت: آگاه سازی بیشتر و شرکت در این دو سالانه ها و استقبال بازدید کنندگان باعث پیشرفت نقاشی می شود.

"رضا بانگیز"، نقاش پیش کسوت معاصر، افزود: نقاشان باید با آگاهی و آشنایی با هنر روز به بیان احساسات درونی و ایجاد ایده های نو بپردازند.

وی افزود : مدعوین نقاشی دو سالانه امسال بیشتر و مشتاق تر از سال های گذشته در ارایه آثار خود شرکت داشتند و داوران بر اساس ایده، چیدمان موضوع که در تابلو ترکیب بندی می شود و بعد موضوع تابلو و سلیقه جامعه و جذابیت وتاثیر گذاری که در بیننده ایجاد می کند دست به انتخاب زده اند.

این دو سالانه از تاریخ ۲۰ بهمن تا ۱۳ اسفند در موسسه فرهنگی صبا برگزار می شود و آثار هنری هنرمندان راارایه می دهد.

استاد رضا بانگیز متولد سال ۱۳۱۶ تهران، فارغ التحصیل هنرهای زیبا دارای مدرک درجه یک هنرمندی معادل دکتری است .

استاد در نقاشی رنگ روغن و لاینوکات صاحب نظر بوده و مدتی به کار سفال نیز اشتغال داشته اند.تا کنون در بسیاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی شرکت داشته اند.

از جمله می توان به نمایشگاههای ژاپن، بلژیک، فرانسه، عربستان، ارمنستان، امریکا و زاگرب اشاره کرد. انجام کارهای سفالی در موزه پورت اسموت امریکا، ویرجینیا نیز از فعالیت های بین المللی ایشان محسوب می شوند.

استاد در ضمن برنده تعداد زیادی از بینال های فستیوال های بین المللی بوده اند.مدت ۴۵ سال است که به تدریس هنرهای تجسمی اشتغال دارند.

در حال حاضر مدرس هنر طراحی نقاشی رنگ و روغن در دانشگاه آزاد هنر و معماری و همچنین دانشگاه الزهرا است.