محمد ابراهیم جعفری گفت: دو سالانه طرحی خارجی است که باعث می شود که نقاش و هنرمند به رشد و ایده نو دست پیدا نکرده و آثار قبل خود را ارائه دهد و تلاشی برای ابداع طرحی نو نکند.

محمد ابراهیم جعفری، نقاش پیشکوت معاصر، گفت: تا اتفاقی نیفتد نمی توان در موردش حرف زد و کم و کاست و نقاط قوت آن را بیان کرد و هر اتفاقی که بتواند دیوار بی رنگ، را با تصاویر ارائه شده از جوان ترها و پیرها پر کند، خوب است ولی به جای قرار دادن طرح دوسالانه که برگرفته از کلمه "بی ینال" است از نمایشگاه های زود هنگام باید استفاده کرد.

وی افزود: برای پرشدن اوقات فراغت و دیدن آدم هایی که آثار هنری و غیر هنری خلق می کنند، باید فضایی ایجاد شود تا حرفی تازه و تخیلی نو بوجود آید.

وی در پایان گفت: خلاقیت برای ایجاد اثر هنری، مثل سبزشدن درختان در بهار است که بر اثر زمین، هوا و... درخت دوباره سبز می شود و کسی به او این زنده شدن را القا نمی کند و برای رسیدن به خلاقیت مهم این است که ما قبول داشته باشیم که بعضی از کارهای ما به دلایل مختلف خلاق نیست.