داوری نهایی آثار هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران از یكم اسفند انجام می شود. غلامعلی طاهری، عضو شورای سیاستگذاری هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: «داوری نهایی آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران می بایست همزمان با برگزاری این نمایشگاه صورت گیرد اما به دلیل حضور نداشتن داوری خارجی «آكسو» در ایران بر آن شدیم تا داوری نهایی این دوسالانه را روز چهارشنبه با حضور تنها داور خارجی و نیز هیأت انتخاب این دوسالانه انجام دهیم.»

وی اظهار داشت: «بر همین اساس داوری نهایی آثار دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران روز چهارشنبه اول اسفند به مدت ۲۰ روز برگزار می شود و در نهایت برگزیدگان هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران اعلام می شوند.»