آب تهران از ابعاد مختلف توسط وزارت بهداشت بررسی می‌شود و اگر كوچكترین انحرافی از استاندارد در آن وجود داشته باشد، تحویل آب بلافاصله متوقف خواهد شد.

رسول زرگر - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت به عنوان مرجع نظارتی وظیفه كنترل كیفی آب را به عهده دارد و مسوولیت صحت این كیفیت با ما نیست.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در مواقعی خاص به بررسی آب از ابعاد مختلف می‌پردازد و اگر كوچكترین انحرافی ازاستاندارد در آن وجود داشته باشد، تحویل آب بلافاصله متوقف می‌شود.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان كرد: بحث مطرح شده این بود كه بعضی از چا‌ه‌های جنوب تهران ممكن است نیتراتی بالاتر از استاندارد داشته باشند كه این ادعا دو روز بعد توسط وزارت بهداشت كنترل و میزان نتیرات در حد استاندارد تشخیص داده ‌شد.

زرگر گفت: به هر حال در شهرهایی كه سیستم فاضلاب آنها كامل نیست، این نگرانی وجود دارد كه فاضلاب موجب افزایش نیترات آب شود، ولی آبی كه در حال حاضر در شبكه جریان دارد براساس كنترل‌های وزارت بهداشت، نیتراتی در حد استاندارد دارد.

گفتنی است، چندی پیش برخی كارشناسان نسبت به افزایش نیترات آب‌های زیرزمینی كه بخشی از آب‌ شرب را تشكیل می‌دهد، هشدار داده بودند.