داریوش مهرجویی دوست دارد، <فرامرز فرازمند> در این باره صحبت كند، اما به یكی دو سوال ما پاسخ می‌دهد. ‌

● آیا شما خودتان این نسخه قاچاقی را دیده‌اید؟

خیر اما كسانی كه دیده‌اند مشخصات آن را گفته‌اند، اینكه بالا‌ و پایین فیلم را سیاه كرده‌اند، انگار آرم و نشان جایی را داشته. فرمت آن را عوض كرده‌اند.

زیرنویس انگلیسی فیلم كه حتی ترانه‌های چاووشی را هم ترجمه كرده، زیرنویس اصلی فیلم است؟

نه، زیرنویس جدید گذاشته‌اند كه بعضی جاها با زیرنویس‌های ما فرق دارد. ما آن را برای جشنواره زیرنویس كرده بودیم.

ولی نسخه‌ای كه الا‌ن فروش می‌رود، كاملتر است، هم از نسخه‌ای كه در جشنواره دیدیم و هم از آن نسخه‌ای كه قرار بوده در سینماها اكران بشود.

]...[ این نسخه اصلا‌ح نشده است. ما داریم تحقیق می‌كنیم. شما هم از من نپرسید، تحقیق كنید.

فقط بنویسید كه خریدن این نسخه‌ها از نظر شرعی حرام است. صاحبان فیلم راضی نیستند. این یك سرقت هنری است.

پرویز چگینی وكیل و دوست ۳۵ ساله داریوش مهرجویی است. با او هم صحبت می‌كنیم. او می‌گوید مهرجویی در آن زمان كه فیلم‌های آبگوشتی ساخته می‌شد، فیلم گاو را می‌ساخت. وكیل او تاكید می‌كند: <شما نگویید و ننویسید كه فیلم از كجا پخش شده است، چون كانال‌های مختلفی وجود دارد. از نظر قانون مطبوعات نباید به كسی اتهام زد.>

● شما از كجا متوجه این نسخه‌های قاچاق شدید؟

روز دوشنبه بود كه یك مورد آن كشف شد. همان روز یك گروه توزیع‌كننده دستگیر شدند. همین امروز (جمعه) هم یك گروه دیگر دستگیر شدند. پلیس امنیت به‌دنبال آنها است. ماموران خیلی خوب فعالیت می‌كنند، باید از همه‌شان تشكر كرد. به نظر می‌رسد كه به زودی بتوانند آنها را پیدا كنند.

● یعنی در حال تحقیق هستند؟

بله، سرنخ را می‌خواهند پیدا كنند. البته خیلی از این سی‌دی‌هایی كه عرضه می‌شود تقلبی و خالی است. نسخه‌هایی بودند كه تنها یك ربع یا ده دقیقه از فیلم را داشته‌اند.

به هر حال پلیس امنیت شدیدا در حال تلا‌ش است و ما از آنها ممنون هستیم.