رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دراتیوپی نمایشگاهی از آثار نقاشی محمود فرشچیان و كاتوزیان درسالن مركز فرهنگی روسیه برگزار كرد.

به نقل از اداره كل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،دراین نمایشگاه كه آثاری از صنایع دستی، عكس و پوستر(ازجاذبه های طبیعی،ابنیه تاریخی واماكن مذهبی ) ارایه شد، با حضور شیخ احمد ابراهیم ،سفراء ودیپلماتهای مقیم، استادان دانشگاه ، شخصیت های فرهنگی وبیش ازیكصد و پنجاه نفراز دانشجویان رشته های نقاشی وگرافیك ومجسمه سازی گشایش یافت.

در افتتاحیه این نمایشگاه، شیخ احمد ابراهیم ضمن تبریك بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دولت و ملت ایران گفت : ایران كشوری با تمدن بسیار كهن وفرهنگ وهنر غنی است كه گوشه ای از آن دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: ایران، همواره پلی میان تمدن شرق وغرب عالم بوده، جایگاهی ویژه وسهمی به سزا درپیشرفت فرهنگ وتمدن بشری داشته است.

كاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به سابقه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) درایران در سال ۱۳۵۷شمسی، گفت : انقلاب اسلامی ایران ، شور وامید را در دل همه محرومان وستم كشیدگان عالم زنده كرد واراده آنان را برای تحمل مشكلات دررا ه وصول به هدف راسخ تر كرد.

وی سپس به قرارداد فرهنگی ، علمی و آموزشی میان ایران واتیوپی اشاره كرد وآن را نمونه ای از تفاهم وهمكاری میان دوكشور دانست واظهار امید واری كرد كه روابط همه جانبه كشور بیش از پیش گسترش یابد.