بزرگداشت ژازه طباطبایی، هنرمند مجسمه ساز و پیشگام هنر مدرن ایران، امروز در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود. این مراسم كه با سخنرانی و نمایش فیلم هایی درباره حرفه و زندگی ژازه همراه است، امروز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در سینما تك موزه هنرهای معاصر تهران برپا می شود. در این مراسم جواد مجابی، به همراه دیگر هنرمندان و دوستان ژازه طباطبایی سخنرانی خواهند كرد و در ادامه فیلم مستندی دربا ره این هنرمند مجسمه ساز به نمایش درمی آید. ژازه طباطبایی ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ در سن ۷۷ سالگی در تهران درگذشت.