در سال آینده، ۳۲تریلیون ریال در بخش آب كشور هزینه خواهد شد. «رسول زرگر» معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو در گفت وگو با ایرنا، گفت: این میزان بودجه برای فعالیت های سدسازی، آب و فاضلاب و پروژه های برق آبی هزینه خواهد شد. وی سپس میزان رشد سرمایه گذاری در بخش آب كشور را در سال آینده نسبت به سال جاری حدود ۲۰درصد اعلام و تصریح كرد: در بودجه سال آینده بخش آب توجه ویژه ای به اجرای فعالیت های احداث شبكه های آبیاری و زهكشی شده و فقط پنج تریلیون ریال به تسریع در اجرای این فعالیت ها اختصاص یافته است. این مقام مسئول با ابراز امیدواری نسبت به تصویب بودجه پیشنهادی دولت در بخش آب از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: تا جایی كه اطلاع دارم، میزان بودجه پیشنهادی بخش آب برای سال آینده، در كمیسیون تلفیق تغییری نیافته است. معاون وزیر نیرو همچنین در خصوص وضعیت تعرفه های آب بها در سال آینده، گفت: نظر رئیس جمهوری این است كه افزایش قیمتی در بخش آب نداشته باشیم و این نظر اعمال خواهد شد. به گفته وی، در لایحه بودجه سال ۸۷ نیز افزایش قیمت در این خصوص پیش بینی نشده است و سیستم پلكانی امسال به احتمال زیاد در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.