معاون وزیر جهاد كشاورزی گفت: ‌هزینه‌های شیرین سازی آب دریا با استفاده از فناوری نوین كاهش می یابد.

جعفر خلقانی، معاون تحقیقات و آموزش وزارت جهاد كشاورزی در همایش شیرین سازی آب دریا، افزود: باتوجه به این كاهش هزینه تمام شده شیرین سازی آب دریا باعث صرفه اقتصادی در استفاده از آب شیرین شده در بخش كشاورزی می شود، بنابراین استفاده از فناوری های نوین در این فرآیند ضروری به نظر می رسد.

معاون تحقیقات و آموزش وزارت جهاد كشاورزی خاطرنشان ساخت: تأمین آب سالم اساسی ترین موضوع جهانی كنونی به شمار می رود، زیرا سه چهارم سطح جهان آب دریاها و اقیانوسها است و ۹۷ درصد آب جهان شور و فقط ۳ درصد آب شیرین در خشكی قرار دارد.

خلقانی می افزاید: با وجود اینكه ۳ درصد آب‌های دنیا شیرین بوده و در منابعی چون آب زیرزمین و یخچالها قرار دارد ۹۷درصد آب شیرین در بخش آبیاری و كشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعتی و ۱۰ درصد در بخش بهداشت و آشامیدنی مصرف می شود.

معاون وزیر جهاد كشاورزی افزود: ‌كشور ایران در منطقه خشك و نیمه خشك قرار دارد و در حالی كه میانگین بارندگی در طول سال ۲۵۰ میلیمتر است، فقط در نوار سبز حاشیه خزر و دامنه‌های البرز سالانه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر بارندگی وجود دارد.

خلقانی افزود: نخستین فكر آب شیرین كنی صنعتی در جهان در سال ۱۸۵۲ مطرح شد و در سال ۱۹۲۸ نخستین آب شیرین كن در جزیره آنتیل و در سال ۱۹۳۸ در عربستان تأسیسات آب شیرین كنی راه‌اندازی شد.

وی گفت: یكی از مهمترین مشكلات صنعت آب شیرین سازی، مشكلات زیست محیطی و نیز گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف انرژی در فرآیند شیرین سازی آب است.

معاون وزیر جهاد كشاورزی افزود: باتوجه به اینكه آب ورودی به آب شیرین كنها معمولا از محل زندگی آبزیان است، مشكلات فراوانی می‌تواند برای این موجودات ایجاد می كن، لذا بایداقداماتی برای جلوگیری از ورود ماهی و تخم ماهی و سایر موجودات ریز در دستگاه های آب شیرین كن ضروری است، انجام شود.

خلقانی گفت: افزودنی‌های شیمیایی در مراحل مختلف فرآیند برای حذف آلودگی، گرفتگی و خوردگی می‌تواند مشكلاتی برای محیط زیست ایجاد كند كه حذف این مواد شیمیایی ضروری است.