نمایشگاه نقاشی مسعود سعدالدین و مهتاب برزگر در نگارخانه هما و كمال الدین بهزاد برپاست. هنگامه معمری، مسئول نمایشگاه نقاشی نگارخانه هما، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «در این نمایشگاه ۲۰ اثر از آثار نقاشی استاد مسعود سعدالدین با عنوان انسان امروز به نمایش گذاشته شده است.» همچنین سعیده فروغی؛ مسئول برگزاری نمایشگاه ها در نگارخانه كمال الدین بهزاد؛ نیز گفت: «به دنبال برگزاری نمایشگاه آثار تقی زاده در نگارخانه كمال الدین بهزاد، نمایشگاه دیگری نیز با عنوان نقاشی های مهتاب برزگر از امروز، ۲۷ بهمن در نگارخانه كمال الدین بهزاد برگزار می شود.» وی گفت: «دراین نمایشگاه بیش از ۲۰ اثر از نقاشی های برزگر به نمایش گذاشته می شود.»