به زودی از مجسمه «هانس كریستین اندرسن» نویسنده مشهور دانماركی در روسیه رونمایی می شود. كتاب های «بندانگشتی»، «جوجه اردك زشت»، «ملكه برفی»، «دخترك كبریت فروش» و «لباس جدید امپراتور» از جمله آثار این نویسنده مطرح دانماركی به شمار می آیند.

به گزارش خبرگزاری كتاب، دولت روسیه به منظور گرامیداشت یاد «هانس كریستین اندرسن» نویسنده مشهور دانماركی اقدام به ساخت مجسمه وی در یكی از بزرگترین پارك های شهر مسكو كرده است كه با اتمام مراحل ساخت، رونمایی خواهد شد. «هانس كریستین اندرسن» در سال ۱۸۰۵در خانواده ای سرشناس در دانمارك به دنیا آمد. شهرت او به دلیل داستان های افسانه ای است كه برای كودكان نوشته است. وی در سال ،۱۸۷۵ در سن هفتاد سالگی، دیده از جهان فروبست.