معاون وزیر نیرو در امور انرژی گفت:تعرفه های برق با تاكیدات رییس جمهوری در سال آینده افزایش نمی یابد.

محمد احمدیان در حاشیه چهارمین هیات تنطیم بازار برق افزود: با توجه به تاكیدهای رییس جمهوری در سال آینده تعرفه های آب و برق افزایش نمی‌یابد.

وی اظهار داشت : از اولویت‌های بودجه بخش برق در سال آینده بهینه‌سازی مصرف از جمله پیش بینی اعتبار مناسب برای استفاده از لامپ‌های كم مصرف ، بهینه‌سازی شبكه‌های توزیع و افزایش بازده نیروگاه‌های كشور است .

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینكه هم اكنون میزان ذخیره در مخازن سوخت نیروگاه‌ها به حداقل رسیده است ، اظهار داشت : با عادی شدن وضعیت گاز و بهتر شدن وضعیت آب و هوا تا پایان امسال نیز مشكلی در فعالیت نیروگاه‌ها برای تولید برق ایجاد نشود.

احمدیان گفت:هیات تنظیم بازار برق باید مثل مراجع تصمیم گیر دیگر بتواند در تمام زمینه های مربوط به برق در ویرایش اول مصوبات حضور داشته باشد.

وی افزود:باید فضایی ایجاد شود تا مصرف كنندگان برق در فضای آزاد برق را خریداری كنند تا قیمت برق به سمت واقعی شدن حركت كند.