معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: با توجه به کاهش ۲۰ درصدی میزان بارندگی ها در سال جاری، خشکسالی های احتمالی را در تابستان آینده برای کشور پیش بینی می کنیم.

رسول زرگر صبح امروز در حاشیه کارگاه تخصصی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در خصوص وضعیت آبی دریاچه ارومیه گفت: جلساتی در استان آذربایجانشرقی برای بررسی وضعیت آبی دریاچه ارومیه برگزار شده، این درحالی است که این دریاچه هر ۱۴ سال یکبار افزایش و کاهش حداکثری میزان آب را تجربه می کند؛ به نحوی که در سال ۸۴ بیشترین میزان آب برای آن تجربه شده و در شرایط فعلی نیز کمترین میزان آب را دارا است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: هم اکنون کاهش ۵ درصدی سطح آب این دریاچه را شاهد هستیم، این در حالی است که حدود ۷۰ درصد از این کاهش مربوط به مسائل تغییر اقلیم و ۳۰ درصد مربوط به دخالتهای انسانی است؛ اما به هر صورت پیشنهاد تشکیل کمیته ای ملی برای بررسی مسائل دریاچه ارومیه به هیئت دولت ارائه شده که منتظر دستور رئیس جمهوری برای تشکیل این کارگروه هستیم.

زرگر در پاسخ به سئوالی مبنی بر احداث پل میان گذر دریاچه ارومیه و اثرات آن بر روی این دریاچه گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته ملی در این رابطه ارائه شده؛ این در حالی است که وزارت نیرو به دنبال این است تا در حوزه مدیریتی آب کشور کمیسیون ملی بررسی تغییر اقلیم بر منابع آبی را تشکیل دهد که در این راستا بعد از شناسایی اثرات تغییر اقلیم راهکارهای مربوطه برای حل مشکلات اتخاذ شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو وضعیت آبی کشور را ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین تر از شرایط نرمال پیش بینی کرد و گفت: این روند ظرف ۴ ماه گذشته تجدید شده است.

وی پیش بینی کرد میزان بارندگی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یابد و ابراز امیدواری کرد تا مشکلی به لحاظ کمبود آب در فصل تابستان پیش نیاید.

زرگر خاطرنشان کرد: ممکن است تابستان امسال در برخی از مناطق به دلیل خشکسالی های چند ساله اخیر و نیز کاهش بارندگی امسال کمبود منابع آبی داشته باشیم.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، احداث سدها می تواند کنترل سیلاب را به همراه داشته باشد، وزارت نیرو نیز سال آینده در بخش تعیین حریم و تثبیت سواحل فعالیتهای خود را توسعه خواهد داد.