با بهره برداری از ۲ تصفیه خانه فاضلاب مدرن در ارومیه و سلماس ۲۸۰ هزار نفر دیگر از جمعیت شهری آذربایجان غربی زیرپوشش سامانه های فاضلاب قرار خواهند گرفت. خلیل زاده، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان افزود: تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با صرف ۱۱۲ میلیارد ریال اعتبار از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیكی برخوردار است و با بهره برداری از آن ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری ارومیه از شبكه فاضلاب مدرن بهره مند خواهند شد. وی با اعلام اینكه با بهره برداری از تصفیه خانه سلماس ۸۰ هزار نفر از اهالی شهر سلماس نیز زیرپوشش شبكه فاضلاب قرار خواهند گرفت گفت: ۹۸ درصد كارهای اجرایی ساخت این تصفیه خانه هم با صرف ۴۵ میلیارد ریال هزینه به پایان رسیده است. وی اضافه كرد بهره برداری از این ۲ تصفیه خانه در اوایل اسفندماه امسال آغاز خواهد شد و با بهره برداری از آنها تعداد تصفیه خانه های استان به ۴ واحد و تعداد جمعیت زیرپوشش سامانه های فاضلاب به ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسید.