نقاشی‌های سقاخانه‌ای «حسین زنده‌رودی» توسط منصوره عالیخانی نقاش مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن در حوزه هنری نقد و بررسی می‌شود. به نقل از واحد خبر حوزه هنری، تاریخچه نقاشی سقاخانه‌ای و خاستگاه اجتماعی آن، تاثیر فضای سیاسی و اجتماعی بر این سبك و بررسی آثار زنده‌رودی از جمله مباحثی است كه عالیخانی در سخنرانی خود به آنها خواهد پرداخت.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه كه به كوشش دفتر نقد مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری برگزار می‌شود، می‌توانند ساعت ۳۰/۱۵ روز یاد شده به طبقه چهارم حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه كنند.