با ساخت یك نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی تولید برق در استان نجف توسط ایران مشكل كمبود برق در این استان و كربلا از میان می رود.

به نقل از یونایتدپرس،یك سخنگوی استان نجف عراق گفت ایران یك نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی تولید برق در این استان احداث خواهد كرد.

احمد دوبیل گفت: با ساخت این نیروگاه كمبود برق در استان های نجف و كربلا برطرف خواهد شد.

وی گفت: كار ساخت این نیروگاه د رسال جاری و د رمنطقه حیدریه نجف آغاز خواهد شد.

نجف و كربلا از جمله مهمترین شهرهای مذهبی شیعیان محسوب می شوند كه از زمان تهاجم امریكا به عراق با كمبود برق مواجه بوده اند.

وزیر برق عراق هفته گذشته سفری به ایران داشت. در این دیدار همچنین قراردادی در زمینه احداث یك نیروگاه تولید برق توسط ایران در شهرك صدر بغداد به امضای طرفین رسید.

وزارت برق عراق از تاخیر در اجرای پروژه های شركت های ایران در عراق شكایت كرده و تاكید كرده شركت های ایرانی باید هر چه سریع تر پروژه های خود در عراق را به اجرا بگذارند تا قراردادهای آن ها باطل نشود.