مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با ضروری دانستن اجرای طرح فاضلاب تهران گفت:مطالعات اجرایی طرح فاضلاب از ۴۵ شهر استان تهران در ۳۲ شهر استان به پایان رسید.

داوود ملایی اظهار داشت: از مجموع ۴۵ شهر استان، در ۳۲ شهر مطالعات اجرایی فاضلاب به پایان رسیده است و در ۱۱ شهر دیگر نیز از طریق استانداری و با توجه به سفرهای استانی رئیس جمهور، ردیف بودجه فاضلاب در نظر گرفته شده است.

وی با مطلوب داستن وضعیت كنونی كیفیت آب تهران افزود: در حال حاضر هیچ مشكلی از لحاظ كمی و كیفی در آب تهران وجود ندارد و علاوه بر آن باید اذعان كنیم كه كمیته ای به صورت هفتگی كیفیت آب تهران را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به عدم تناسب توسعه جمعیتی استان با ساز و كارهای زیربنایی در تهران و سایر شهرهای استان، گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن انشعابهای غیرمجاز، باعث نگرانی شدید شركت شده است.

وی ادامه داد: ضروری است تا پدیده رشد جمعیت و مهاجرت كه به دلیل جاذبه‌های شهری تهران صورت می‌گیرد به نحو مناسبی مدیریت شود زیرا مراكز جمعیتی كه در شهر تهران و اطراف آن در نظر گرفته شده است ، تناسبی با حجم خدمات قابل ارائه ندارد.

وی افزود: رعایت نكردن حریم شهری در بخش‌های شمالی تهران، موجب تحمیل هزینه‌های هنگفتی در زمینه انرژی به منظور انتقال آب شده است.

ملایی همچنین با اشاره به محدودیت شدید منابع آب سطحی و كافی نبودن منابع زیرزمینی، خاطر نشان كرد: بعد مسافت برای انتقال آب از حوضه‌های آبریز مجاور بسیار پرهزینه است، از سوی دیگر واقعی نبودن قیمت آب‌بها موجب شده است شركت آب و فاضلاب استان تهران بار مالی زیادی را متحمل شود، به گونه‌ای كه روند زیاندهی این شركت سیر صعودی خود را همچنان ادامه می‌دهد.