خانه‌های حراج ساتبی و كریستی اعلام كردند كه حراج بی سابقه آثار هنری جهان در لندن كه همچنان ادامه دارد، تاكنون بیش از ۳۵۰ میلیون پوند فروش كرده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حراج بی‌نظیری كه دو خانه حراج كریستی و ساتبی از چند روز پیش با همكار یكدیگر آغاز كرده‌اند، تاكنون آثاری به ارزش ۳۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند (۶۸۰ میلیون دلار) فروش رفته كه در این میان تابلویی سه لته‌ای اثر فرانسیس بیكن با ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار ركوردار بوده است.

بنا براین گزارش حراج‌های انجام شده گوی سبقت را از پیش بینی برخی كارشناسان مبنی بر فروش ۵۶۰ میلیون دلاری این حراج‌ها پیشی گرفته و همچنان در حال ركورد زنی است.

دیگر آثار ركوردار حراج‌های هفته گذشته ساتبی و كریستی یكی از آثار جاولنسكی به ارزش ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده و دیگر نیز یكی از آثار «پیر آگوسته رنیور» با ارزشی بالغ بر ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار پونده بوده است.