وزیر نیرو از خودكفائی كشور در طراحی و ساخت دكل برق و خطوط انتقال خبر داد.

سید پرویز فتاح در مراسم افتتاح خطوط انتقال ۴۰۰ كیلوولت یزد۱ و یزد ۲ گفت: اكنون كشور از مرحله طراحی و ساخت خطوط انتقال برق عبور كرده است و‌ سعی در افزایش كیفیت و كاهش زمان بهره‌برداری از این طرح‌ها دارد.

وی با اشاره به گذر از راه‌های سخت در انقلاب برای رسیدن به قله‌های افتخار، خاطرنشان كرد: اكنون صنعت برق كشور نیز با گذشتن از شرایط سخت در آستانه فتح قله‌های استقلال است.

وی ادامه داد: اكنون كشور در ساخت نیروگاه به ۸۵ درصد خودكفائی رسیده است كه با توجه به شرایط موجود به زودی به خودكفائی كامل در زمینه ساخت نیروگاه خواهد رسید.

فتاح از تصمیم كشور برای صد درصد ایرانی شدن ساخت نیروگاه خبر داد واظهار كرد: وزارت نیرو با كاهش زمان اجرای پروژه‌ها در سعی برای فراهم كردن زیر ساخت‌ها در كشور به ویژه استان‌های صنعتی است تا دیگر آب یا برق بهانه‌ای برای كندی توسعه در كشور نباشد.

وی با اشاره به درخواست انتقال برخی دكل‌ها با توجه به نكات ایمنی و زیست محیطی، تصریح كرد: در شرایط كنونی سعی در ساخت پروژه‌ها در مكانی دورتر از محیط زندگی مردم است تا شرایط زیست محیط و ایمنی نیز رعایت شود.

گفتنی است: خط انتقال ۴۰۰ كیلو ولت یزد۱، نیروگاه كرمان و خط ۴۰۰ كیلو ولت یزد۲، نیروگاه جنوب اصفهان به طول ۵۸۰ كیلومتر و بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در این مراسم به بهره‌برداری رسید.