همزمان با ایام دهه فجر ۸ طرح آب و فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۱۳۶ هزار و ۸۱۸ میلیون ریال به طور همزمان در شهرهای استان مركزی به بهره برداری می رسد. مهندس محمود شعبانی، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان مركزی در این باره گفت: از این تعداد ۶ طرح مربوط به طرح آبرسانی به شهرهای اراك، ساوه، كمیجان، قرمهین، هندودر، اجرای شبكه دوم توزیع آب شیرین ساوه، ساخت، تكمیل و تجهیز ساختمان جدید آزمایشگاه مركزی آب و فاضلاب و همچنین یك طرح نیز مربوط به اجرای شبكه فاضلاب در منطقه باغ خلج و دیگر مناطق اراك است. به گفته وی، این طرح ها شامل ۸۰ هزار و ۴۰۰ متر خط انتقال آب، حفر و تجهیز ۲۷ حلقه چاه آب با آبدهی ۸۳۴ لیتر در ثانیه، ساخت ۸ هزار و ۳۰۰ متر خط انتقال برق در قالب طرح های آبرسانی و اجرای ۷۶ هزار متر خط انتقال فاضلاب و نصب ۷هزار و ۶۰۰ فقره سیفون فاضلاب در قالب اجرای شبكه فاضلاب بوده است.