از نقاشان هنر جدید كه توانست به شیوه ای هنرمندانه گرافیك، تصویرسازی و نقاشی را با یكدیگر ادغام نماید و سبك منحصر به فرد خود را بوجود آورد «گوستاو كلیمت» نقاش اتریشی است. گوستاو كلیمت، در سال ۱۸۶۲ در وینا اتریش در خانواده ای فقیر متولد شد. پدرش صنعتگر بود و از همین رو وی به همراه دو برادرش در مدرسه هنرهای صناعی وینا مشغول به تحصیل شد تا حرفه پدر را ادامه دهد. این مدرسه، نمونه كوچكی از آكادمی هنرهای تجسمی وینا بود كه برای خانواده های فقیر ساخته شده بود. گوستاو توانست در دو رشته نظری كه به مرور تاریخچه هنر می پرداخت و نیز بخش عملی در حیطه هنرهای دستی مقام اول مدرسه را بدست آورد و جواز حضور در آكادمی هنرهای تجسمی وینا را گرفت. اوج خلاقیت او در سن بیست سالگی با خلق تابلوهای نقاشی در ابعاد بزرگ و به شیوه دكوراتیو (تزئین) نمود یافت. وی در ابتدا از امپرسیونیستها و نیز هنر ژاپن تأثیر گرفت و برای مدتی تحت تأثیر نقاشی های ون گوگ قلم می زد.

سپس تأثیر شدیدی از شیوه سمبولیسم گرفت و نقاشیهایش را با تفكر نه چندان فلسفی عمیق به صورت تمثیلی خلق نمود. در آغاز قرن بیستم، نقاشان آلمانی و اتریشی از هر حیث آماده پذیرش تأثیرات نوین و جنبش های تازه بودند و از همین رو خیلی سریع شكل ها و برنامه های جنبش هنر نو را كه در طی روابط فرهنگی با انگلستان با آن آشنا شده بودند را پذیرا شدند. ظاهراً تصور نگاه نوینی به هنر و صنعت، در كنار هم برای آلمانی ها و اتریشی ها جذابیت فراوان داشت. سبك تازه، تحت نام «سبك جوان» [آرت نوو] تبدیل به شیوه ای همه پسند و ملی شد كه خلاء ذهنی هنرمندان را می پوشاند. در این شیوه توجه به تمام رشته های هنرهای تجسمی در كنار یكدیگر برای خلق اثر مورد توجه هنرمند بود. گوستاو كلیمت را می توان نماینده اوج نوآوری در جنبش «سبك جوان» هنر اتریش و نیز آلمان در زمینه نقاشی و هنرهای تزئینی قلمداد كرد.

كلیمت، با نگاه ویژه به عناصر فرم، نقش و موتیف كوشید تا راهی تازه در بیان نقاشی بیابد. موضوعات اصلی نقاشی های وی با تزئینات و ریزه پردازی های زیادی به شكل بافت در پس زمینه آذین شده اند. علاقه او به آثار انتزاعی و نمادگرایانه تا پایان عمر همراهش بود. كلیمت هنرمندی با روحی لطیف بود. مرگ مادرش تأثیر عمیقی بر وی گذاشت و پس از آن بسیاری از آثارش را به یاد او بر بوم نقش زد. كارهایش با انسانهای به خواب رفته و نقش مایه های رنگارنگ، همگی زیبا و جذابند و همچنان در حراجی های بزرگ هنری از محبوبیت فراوانی برخوردارند. از جمله آثار معروف وی می توان به پرتره «الیزابت باخفن» و «مرگ و زندگی» اشاره كرد.