معاون نظارت و بهره برداری آب های کشور اعلام کرد: در سرمای شدید و بی سابقه در چند سال اخیر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به بخش آب و فاضلاب کشور خسارت وارد شد.

علی اصغر قانع معاون نظارت و بهره برداری آبفا با اعلام خسارت ناشی از یخبندان گفت: بخش عمده خسارت های وارد شده مربوط به بخش انشعابات مشترک از جمله کنتورهاست و بخش دیگر مربوط به شبکه های توزیع و شبکه های فرعی و ... است.

در این نشست خبری مجید نامجو مدیرعامل آبفای کشور نیز از رشد ۱۶ درصدی بودجه سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ برای آب و فاضلاب کشور خبر داد و اظهار داشت: در سال ۸۶، اعتبارات نه هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال بود که در سال ۸۷، به ۱۰ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال رسیده است.

وی همچنین تصریح کرد: در سال ۸۷، ۴۸۱ میلیارد تومان نیز برای فاضلاب های استان ها در نظر گرفته شده است که نزدیک به ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد، در مجموع تعداد پروژه ها در سال ۸۷، یک و نیم برابر شده است.

نامجو اذعان داشت: این بودجه برای ۲۲۱ شهر در نظر گرفته شده و به پروژه هایی اختصاص داده می شود که به اتمام برسند، ۳۲ مورد فاضلاب نیز در سال ۸۷، به بهره برداری خواهند رسید.

وی در خصوص تعرفه های آب اعلام کرد: قرار بود اگر هیچ اظهار نظری در ارتباط با تعرفه ها در لایحه ۸۷ در نظر گرفته نشود بر طبق اختیارات قانونی با توجه به ضعف های موجود در سال ۸۶، تعرفه ها افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اما با اظهار نظر رییس جمهور در خصوص تعرفه ها این بحث مسکوت ماند و در بودجه ۸۷ هیچگونه تبصره ای برای آن در نظر گرفته نشد.

مدیرعامل آبفای کشور تعرفه ها را شامل قیمت تمام شده و هزینه خدمات دانسته و گفت: مبنا بر این بود که قیمت انجام خدمات از مردم دریافت شود و دولت نیز یارانه ای را در اختیار اقشار قرار دهد که در سبد خانوار جای می گرفت.

وی همچنین اعلام کرد: وظیفه اصلی پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی است که شرکت آبفای کشور بعد از شرکت ساتکاپ، از منظر توجه به اصل ۴۴ قرار می گیرد

آبفای شهر شیراز و اهواز نیز جزو اولین شرکت هایی هستند که باید آماده سازی شده و از طریق بورس و یا مزایده و یا مذاکره واگذار شوند.

نامجو گفت: در ارتباط با بحث آب و فاضلاب شهری در دهه فجر نزدیک ۳۳ پروژه شهری بالغ بر هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال و ۳۰۰ پروژه آبفای روستایی بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برنامه ریزی شده است.