مدیرعامل شركت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: تا سال آینده ۳۰ نیروگاه دیگر مستقیما به خطوط لوله دریافت سوخت متصل می‌شوند و سوخت مورد نیاز آنها به مخزن نیروگاه تحویل می‌شود.

سید‌محمد امام زاده در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مسئولیت اظهار داشت: وظیفه ما حمل نفت خام از مناطق نفت خیز كشور به پالایشگاه‌ها و دریافت محصولات متنوع نفتی از پالایشگاه و حمل آن به مخازن شركت ملی پخش در سراسر كشور، تامین سوخت نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها و خوراك پتروشیمی است.

وی گفت: مسئولیت حمل نفت خام كشورهای آسیای میانه از پایانه نفتی نكاء به پالایشگاههای شمالی نیز بر عهده این شركت است. این مهم با ۱۴ هزار كیلومتر خط لوله با اقطار مختلف و بیش از ۱۷۰ تلمبه خانه و تاسیسات صورت می‌پذیرد.

امام زاده در ادامه افزود: تا سال ۵۷ مجموعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده كشور ۶ هزار كیلومتر بود كه در طول سالهای پس از انقلاب حجم لوله‌ها به ۱۴ هزار كیلومتر افزایش یافت. ظرفیت انتقال نیز از حدود ۲۰ میلیارد تن كیلومتر قبل از پیروزی انقلاب به ۵۲ میلیارد تن كیلومتر یعنی حدود ۵/۲ برابر افزایش داشته است.

مدیرعامل شركت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شركت طی زمستان امسال اظهار داشت: سال جاری همانند سال گذشته، انتقال نفت خام و فرآورده از طیق خطوط لوله به مقاصد مصرف با حداكثر ظرفیت صورت گرفت به گونه‌ای كه هیچگونه كمبودی از لحاظ سوخت مایع در زمستان احساس نشد.

وی افزود: این مهم، نتیجه افزایش قدرت انتقال خطوط لوله، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ذخیره‌سازی مناسب در پالایشگاه‌ها بود كه حاصل آن، افزایش ۲۵ درصدی قدرت انتقال نفت خام و فرآورده در كشور طی سال جاری محسوب می‌شود.

امام زاده گفت: از سوی دیگر انتقال نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌ها به طور پیوسته و مستمر در حد روزانه ۱۵/۱ میلیون بشكه حاصل این تلاش همه‌جانبه است.

به گفته وی، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌ در كشور بعضا دارای عمر زیادی هستند كه به منظور حفظ و افزایش ضریب ایمنی، عدم توقف انتقال ناشی از نشتی یا پارگی و جلوگیری از خوردگی آنها اقدامات خوبی نظیر پیگ رانی هوشمند و پیگ رانی اتمی صورت گرفت.

مدیرعامل شركت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت در ادامه تصریح كرد: در این راستا ۵ هزار كیلومتر پیگ رانی هوشمند انجام شد كه به زودی در ۴ هزار كیلومتر دیگر نیز انجام می‌شود. در ۲ هزارو ۲۴۴ نقطه از خطوط لوله، نیم لوله جوش داده شد و ۵۲۰ كیلومتر نیز تعویض پوشش شدند. نقاط در مسیر رودخانه‌ها، سیلابها و یا رانش زمین نیز ایمن‌سازی شدند به گونه‌ای كه ضریب شكستگی و نشتی خطوط نسبت به ۲ سال گذشته به حدود صفر درصد رسید.

وی یادآور شد: در حال حاضر نیروگاه‌های تبریز، منتظر قائم، اصفهان، ری، قم، كرمان و شازند كه در مجموع ۸۱۴۰ مگاوات تولید برق دارند، مستقیما توسط خط لوله تغذیه می‌شوند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۳۰ نیروگاه كوچك دیگر تا سال آینده مستقیما به خطوط لوله دریافت سوخت مورد نیاز متصل خواهند شد و سوخت مورد نیاز آنها به مخزن نیروگاه تحویل می‌شود.

به گفته وی، هزینه حمل سوخت مایع توسط خطوط لوله، یك پنجم هزینه حمل با تانكر است.

امام‌زاده با اشاره به ظرفیت خطوط انتقال نفت خام و فرآورده‌ در كشور اظهار داشت: در مجموع ظرفیت خطوط انتقال نفت خام و فرآورده در كشور روزانه ۳/۲ میلیون بشكه است كه از این رقم ۱/۱ میلیون بیشكه آن مربوط به نفت خام و ۲/۱ میلیون بشكه دیگر مربوط به ظرفیت خطوط انتقال فرآورده است.

وی در خصوص پروژه‌های در دست اجرا نیز گفت: تعویض خط لوله تنگ فنی_ری به طول ۵۰۷ كیلومتر، تعویض خط لوله ۱۵۵ كیلومتری آبادان _ اهواز، افزایش ظرفیت انتقال فرآودره در خطوط لوله تبریز _ ارومیه، ری _ تبریز، بندر‌عباس‌ _ رفسنجان و رفسنجان به اصفهان در دست اقدام است.

به گفته وی، با اجرای این طرح، ظرفیت انتقال فرآورده در خط لوله بندر‌عباس، رفسنجان از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار بشكه در روز، رفسنجان _ اصفهان به ۱۵۰ هزار بشكه، ری_ تبریز ۳۵ هزار بشكه و تبریز _ ارومیه نیز حدود ۳۵ هزار بشكه در روز افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: در ۹ ماهه نخست سال جاری معادل ۵/۵ میلیارد لیتر فرآورده از خطوط لوله انتقال نفت خام، عبور داده شد و به مقاصد مصرف رسید.