خانه‌های حراج كریستی و ساتبی بزرگترین حراج هنری خود را را با ركورد ۵۰۰ میلیون پوند از امروز آغاز می‌كنند.

به نقل از روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، در این حراج كه در خانه‌های حراج ساتبی و كریستی از امروز آغاز شده و تا چند هفته آتی ادامه خواهد داشت، آثاری از هنرمندان مشهوری چون «پابلو پیكاسو»، «رنه ماگریت»، «پل سزان»، «اندی وارهول» و «فرانسیس بیكن» به فروش خواهد رسید.

در این حراج كه در نوع خود بی‌نظیر است، هنرمندانی از سراسر جهان حضور خواهند داشت.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، در حراج امروز كریستی، آثار هنری مدرن و امپرسیونیسم از جمله هشت اثر از «ایگون شیله»، نقاش استرالیایی، در كنار ۳۵ قطعه اثر از هنرمندانی سوررئال چون «رنه ماگریت» و «مارك شاگال» نیز به فروش خواهد رسید.

فردا نیز در خانه حراج ساتبی، آثاری از پیكاسو، جاولنسكی، سیسلی، مونت، سزان، رونیر، در معرض حراج قرار خواهد گرفت.

بنا براین گزارش، از جمله آثار مشهوری كه قرار است فردا به فروش رسد، تابلوی «دورا مار» اثر «پیكاسو» در دهه ۳۰ میلادی است كه انتظار می‌رود از شش و نیم تا هشت و نیم میلیون پوند حراج شود.

همچنین مهمترین اثر تریپتیك بیكن كه تاكنون در بازار آزاد در معرض فروش قرار گرفته نیز قرار است كه چهارشنبه آینده با قیمت پایه ۲۵ میلیون پوند به حراج گذاشته شود، هیچكدام از آثار تریپتیك این هنرمند انگلیسی كه در سال ۱۹۹۲ درگذشت تاكنون در بازار آزاد به فروش نرسیده است.

اواخر ماه جاری نیز یكی دیگر از آثار بیكن كه در سال ۱۹۶۹ كشیده شده است، با قیمت تخمینی ۱۸ الی ۲۵ میلیون پوند در خانه حراج ساتبی به فروش خواهد رسید، البته خانه حراج ساتبی تضمین كرده است كه این اثر به قیمت حداقل ۱۸ میلیون پوند فروخته خواهد شد كه این قیمت در تاریخ حراج لندن بی‌نظیر بوده است.