۱۵ درصد از مشتركان آب در استان یزد از پرداخت بهای آب مصرفی معافند. این معافیت به دلیل مصرف حداقلی آب از سوی این عده اعمال می شود. محمدرضا محمدی، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان یزد با بیان این مطلب گفت: الگوی مصرف در ماه های سرد سال ماهانه ۲۰ مترمكعب و در ماه های گرم ۲۵ مترمكعب است، این در حالیست كه ۱۵ درصد مشتركان كه آب لوله كشی برای آنها رایگان است، ماهانه كمتر از ۷ متر مكعب آب استفاده می كنند. ۲۶۳ هزار و ۳۵۶ مشترك آب در استان یزد وجود دارد. مدیر عامل شركت آب و فاضلاب در ادامه گفت: در حال حاضر ۱۵ شهرستان، تحت خدمات آب شهری قرار دارند. وی اضافه كرد: ۹۹ درصد این جمعیت از آب سالم و بهداشتی برخوردارند و تا پایان برنامه چهارم، این رقم به صد درصد می رسد.