با موضوع فلسفه هدایت انسان ها، نمایشگاه نقاشی «جلال الدین مشمولی» در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، این نمایشگاه ۲۰ تا ۲۵ بهمن ماه جاری تدارك دیده شده كه با نمایش ۱۶ اثر در نگارخانه نامی - خانه هنرمندان ایران - همراه است. گویا محور اصلی این نقاشی ها فلسفه هدایت انسان ها در زمان حاضر است كه به موضوع هویت انسانی و خارج شدن انسان امروز از آن و نابه سامانی هویتی می پردازد كه با نادیده گرفتن مسایل اخلاقی دچار چالش های اجتماعی فراوانی شده است. او تاكنون ۱۰ نمایشگاه انفرادی و ۴۰ نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از كشور برگزار كرده كه دانشگاه كلمبیای آمریكا، نگارخانه های سعدآباد، خانه هنرمندان، صبا، آثار، دریابیگی و... از آن جمله هستند.